«

Mai 24

OFERTA ELECTORALĂ 2016 – 2020 A PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ PENTRU CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA

OBIECTIV GENERAL


DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA JUDEŢULUI BRĂILA CA O ZONĂ ATRACTIVĂ PENTRU INVESTITORII LOCALI ŞI STRĂINI , BAZATĂ PE O ECONOMIE COMPETITIVĂ ŞI SUSTENABILĂ, O INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ CU SERVICII DE
CALITATE, ACCESIBILE TUTUROR, CU O VIAŢĂ CULTURALĂ DINAMICĂ, CU UN SISTEM SANITAR PERFORMANT ŞI UN SISTEM EDUCAŢIONAL DE NIVEL EUROPEAN.


1. Creșterea competitivității economiei județului Brăila, prin valorificarea resurselor de forţă muncă și a spiritului antreprenorial din județ, susținerea inovării și facilităţilor fiscale pentru investitorii cu profil agricol, industrial și de servicii.Sprijinirea brăillenilor care se întorc acasă şi doresc să înfiinţeze microferme agricole.


2. Creșterea competitivității activităților economice din sectorul agricol (cu accent pe cultivarea cerealelor, zootehnie, horticultură și plante energetice, acvacultură) și îmbunătățirea condițiilor pentru fermele mici.


3. Integrarea armonioasă și competitivă a turismului din județul Brăila în sistemul turistic regional, național și european, prin crearea unei oferte turistice competitive, capabilă să motiveze și să genereze fluxuri turistice.


4. Asigurarea conectării județului la fluxurile de călători și mărfuri prin intermediul unei infrastructuri de transport moderne și asigurarea echilibrului între diferite modalități de transport realizarea unei autostrăzi între Brăila şi Ianca şi a unui aeroport internaţional la Ianca care să deservească toată zona.


5. Dezvoltarea altor infrastructuri importante pentru județ: rețele de utilități, infrastructura de educație, sănătate și socială.


6. Dezvoltarea infrastructurii de transport a zonei urbane şi adiacente municipiului Brăila.


7. Asigurarea unei creșteri durabile prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice și mai competitive din punctul de vedere al utilizării resurselor și a politicii energetice.
8. Îmbunătățirea accesibilității și calității serviciilor publice furnizate prin dezvoltarea unei administrații publice locale și județene moderne, bazată pe un parteneriat real cu cetățenii și mediul de afaceri din județ.


9. Dezvoltarea resurselor umane ca suport al dezvoltării economice și sociale, prin creșterea calității învățământului și promovarea educației pentru tineri şi adulți, creșterea gradului de ocupare pe piața muncii și asigurarea incluziunii sociale.


10. Reabilitarea bazelor sportive şi a sprijinirea sportului la nivel judeţean.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Puteti folosi aceste HTML etichete şi atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>